Ds. C. van Dusseldorp

Thema: Als de HEER je terzijde staat…
 

 1. Votum en groet
 2. Ps.81:1,2,8
 3. Gebed
 4. Lezen (Ingrid vd M.):
      Gen.39:1-23
      Heb.4:12-16

 5. Ps.36
 6. Preek: Gen.39:2a De HEER stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging.
 7. Ps.27:6,7
 8. Geloofsbelijdenis
 9. Gz.106 God in de hoog’ alleen zij eer
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Gz.160 Groot is uw trouw, o Heer
 13. Zegen