Ds. E.J. van den Bos | 12 juni | 09:00 uur

• Welkom en mededelingen
• Votum en zegen
• Zingen Opwekking 733 Tienduizend redenen
• Gebed
• Kindmoment bij de wet ‘Beeld van God’
• Kinderlied: Van A tot Z
• Bijbellezing Numeri 6:22-27
• Zingen: Opwekking 689 Spreek o Heer door uw heilig Woord
• Preek Numeri 6:24-26
• Zingen Shaloom, shaloom, Jahweh is zijn naam
• Bevestiging
• formulier
• vragen – antwoord – zegen
• zegenlied: Psalm 134
• gebed
• Collecte
• Slotlied Psalm 67: 1 en 2
• Zegen