Br. Gerlof van der Heide | 9 januari | 09:30 uur

Thema Ik wens jou..

· Welkom en mededelingen
· Votum en zegen (gesproken door voorganger)
· Lied Opwekking 672 Heerser over alle dingen
· Gods leefregels Rom. 12:9-21 uit BGT
· Gebed
· Kindmoment (Het Venster) ‘Waarom kijkt de molenaar ’s morgens uit het raam?’ ‘Omdat hij niet door de muur kan kijken’. Venster: veraf, je ziet niet zoveel van buiten; dichterbij: je ziet meer buiten, met je hoofd door het raam: je ziet alles. Bijbellezen is als door het raam kijken, door het OT, door het NT (dichterbij) en door Jezus (volledig zicht op God). · Kinderlied: Van A tot Z
· Inleiding
· Bijbellezing Rom.1: 1-17.(NBV) 16:19 en 20 (BGT)
· Preek Rom 1:7b Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.
· Psalm 111: 1 en 4 (uit denieuwepsalmberijming.nl)
· Dankgebed en voorbede
· Collecte
· Lied Gezang 233 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
· Zegen