Ds. R.A. Schipper

Luisterlied: “Draw me close”

Welkom

Gebed

Bijbellezing uit Johannes 20:19-29

Zingen/luisteren: “Jezus leven van ons leven”

Kindermoment

Zingen/luisteren: “Geef het door”

Overdenking

Zingen/luisteren: “Psalm 42:5”

Gebed

Zegen

Zingen/luisteren: “Stil mijn ziel” (opwekking 717)