Ds. J.E. Kramer

Thema: Het is goed dat één man sterft voor het hele volk

 

Mededelingen van de kerkenraad

Luisterlied: Via Dolorosa

Welkom en introductie

Gebed

Schriftlezing uit Johannes 18: 1-14 en Johannes 11: 45-53

Overdenking

Luisterlied: Psalm 118: 1 en 8

Voorbeden en gebed

Afronding en zegen

Luisterlied: Jezus leven van mijn leven