Ds. F.J. Bijzet

 • Votum en zegengroet
 • Ps 57: 6
 • Gebed
 • L. 1 Petrus 2:11,12; 4:3-6; 3:8-16 (Aly M.)
 • GK (2017) 184:3 (“Heer, leer ons..)
 • Prediking over 1 Petrus 3: 14b-16
 • Ps 40:4 (De Nieuwe Psalmberijming)
 • Geloofsbelijdenis, afgewisseld met
 • GK (oud) 106: 2,3,4 (“U, Vader, U….”)
 • Gebed
 • Collecte
 • Lvk 912:1,3,5,7 (“Neem mijn leven….”)
 • Zegen