Ds. F. Rinkema | 13 november | 11:00 uur

Votum, groet
DNP Ps. 145: 1 Mijn God en koning, ik wil toegewijd uw naam verhogen tot in eeuwigheid
Tien Woorden kort en krachtig (Jaap K.)
LB Ps. 130c Uit de diepten roep ik U, Heer, mijn God.
Gebed
Lezen: Jesaja 49, 14 – 50, 3 (Jaap K.)
LB Gez. 864: 1 – 3 Laat ons de Heer lofzingen, juich, al wie bij Hem hoort
Kindermoment
Opw. kids 211 Onder boven voor en achter
Verkondiging: Jes. 49, 14-16
Opw. lied 770 Ik zal er zijn
Gebed
Inzameling gaven (aankondiging)
DNP Ps. 87 Op hoge heuvels met een rijk verleden.
Zegen