Ds. G. Meier | 10:00 uur | 27 juni

Vooraf
ps 27 (Wacht op de HEER – Psalm Project 27)

Komen
Stilte
Votum
Groet
ps 100 (wijs: GK06 gez 95, Daar juicht een toon)

Buigen
Verootmoediging
Ps 139 (Heer die mij ziet zoals ik ben – Psalm Project 139)
Gebed

Horen
Psalmen 136
Voor altijd verbonden (Psalmen 136:1)
dnp 136:1,2,11

Geven
Gebed
Collecte

Gaan
Groot is uw trouw, o Heer (GK06 gz 160)
zegen

Samenvatting van de preek

Titel: Voor altijd verbonden

Mensen missen van alles. Wat zou onze Gód missen? Massale lof voor Hem! Want Hij is: goed (schepping!) en goedertieren…
1) De betekenis
Goedertierenheid, echt zo’n ‘bijbel-woord’. Div. betekenis-kanten: ‘verbonds-trouw’, liefde, genade, …
2) De herhaling
Aub geen te vlotte veroordelingen van herhaling in liederen. 26x in Ps 136. De naam van de HEER (JHWH = 10+5+6+5) wordt in dit prachtige lied opgeteld tot een geschiedenis vol applaus. Herhaling leert je de goede lessen vast te houden. Zeker de goede lessen van de geschiedenis van God en zijn band met mensen: dit ‘levenslied’ vanaf de schepping (vs.4-9), via de uittocht uit Egypte (vs.10-20), t/m de intocht en het gezegende leven in het Beloofde Land (vs.21-26).