Ds. G. Meijer


  Komen

 1. Moment van stilte
 2. Votum en groet
 3. Lb 320:1,3
  Buigen

 4. Voorlezing van de tien geboden
 5. Ps 90:1,8 (nwe psalmberijming)
  Horen

 6. Gebed
 7. Lezen: Hebreeën 13 : 7-16
 8. Preek (tekst: Hebr 13:8)
  Geven

 9. Psalm 102:12,13
 10. Dankgebed/voorbede
 11. Collecte
  Gaan

 12. Nlb: Lied 425
 13. Zegen

 
Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.