Ds. G.O. Sander

 1. Welkom en mededelingen
 2. Votum
 3. Groet
 4. Zingen: gezang 145
  1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
  3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet

 5. Schuldbelijdenis
 6. Zingen: gezang 157
  1. Vader, vol van vrees en schaamte
  2. Heer, ontferm U over ons die
  3. Vader, in dit uur der waarheid
  4. Vul ons met uw Heilge Geest, geef

 7. Zingen: psalm 119
  1. Welzalig wie de rechte wegen gaan
  2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd
  3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid

 8. Wet van de Heer
 9. Zingen: psalm 119
  7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt
  12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis

 10. Lezing: Romeinen 12, 9 – 21
 11. Tekst: Romeinen 12, 9
 12. Preek
 13. Zingen: lied 252
  1. Wat zijn de goede vruchten
  2. geloof om veel te geven
  3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
  4. Maar wie zich door de hemel

 14. Gebed
 15. Inzameling van de gaven
 16. Zingen: lied 473
  1. Neem mijn leven, laat het Heer
  10. Neem ook mijne liefde Heer

 17. Zegen

  Zingen: twee coupletten van het Wilhelmus