Ds. G.O. Sander

Welkom en mededelingen

 1. Zingen: gezang 171
  1. Wees stil voor het aangezicht van God
  2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
  3. Wees stil, want de kracht van onze God

 2. Votum (gezongen)
 3. Groet
 4. Zingen: gezang 165 (2x)
  Machtig God, sterke Rots

 5. Onderwijs over de wet
 6. Zingen: psalm 17
  2. Toets Gij mijn hart tot in de nacht
  3. Mijn voeten bleven in uw spoor

 7. Gebed
 8. Lezing: Numeri 6, 1 – 21
 9. Zingen: psalm 50
  7. Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid
  11. Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid

 10. Preek ‘je bent een nazireeer’
 11. Zingen: opwekking 687
  1. Heer, wijs mij uw weg
  2. Heer, leer mij uw weg
  3. Heer, leer mij uw wil
  4. Heer, toon mij uw plan

 12. Gebed
 13. Inzameling van de gaven
 14. Zingen: lied 416 (LB 2013)
  1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op
  2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar
  3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde
  4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer

 15. Zegen.