Ds. G.O. Sander

 1. Votum en Vredegroet
 2. Zingen: psalm 119
      1. Welzalig wie de rechte wegen gaan
      3. U dank ik, HEER, in opgetogenheid

 3. De tien woorden van de Heer
      Zingen: lied van de tien woorden

 4. Gebed
 5. Zingen: opwekking 428
      Genade, zo oneindig groot

 6. Lezing: 2 Johannes
 7. Zingen: psalm 36
      1. De zonde spreekt haar vleiend woord

 8. Verkondiging
 9. Zingen: gezang 163
      1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
      2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend

 10. Gebed
 11. Inzameling van de gaven
 12. Zingen: Ga nu heen in vrede (Johannes de Heer)
 13. Zegen.