Ds. G.O. Sander

De Kandelaar (Assen-Zuid)

Votum en Vredegroet

Zingen: Psalm 100 : 1 – 4 GK

Gebed

Lezing: Titus 2

Lezing: Zondag 23 en 24 HC

Zingen: Gezang 140 : 2 en 3 GK06

Tekst: Zondag 24, 64 HC

Verkondiging ‘het kan niet anders’

Zingen: Psalm 36 : 2 GK

Belijdenis van het geloof: Gezang 175b GK

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 103 : 9 GK

Zegen