Ds. H.J.J. Pomp

Votum
NPB 72: 1, 2 (God laat de koning goed regeren
wet
NPB 95: 3 (Kom in Gods huis en buig je neer)
Gebed
L. Matt 26: 20-30
NPB 103: 1, 3, 5 Lof aan de Heer voor al zijn zegeningen)
preek
NPB 130: 1, 2 (Vanuit de diepe duister)
Gebed
collecte
Lb 412: 1, 3, (Wij loven U o God, belijden U als HEER)

Avondmaal
Tijdens de viering:
Gez. 184 (Heer wij komen vol verlangen)
Lb 381 (genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)

Slotlied
NPB 103: 7 (de Heer is koning, Prijs hem hemelingen)