Ds. H. Jagersma

Psalm 42: 1, 3
Lezen: Marcus 14: 32-42
Psalm 143: 1, 3, 4 en 6
Tekst: Marcus 14: 32-42
LvK 180: 1, 3, 4 en 7 (‘Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen’)
Geloofsbelijdenis, afgewisseld met Opw 407: ‘Hoe groot zijt Gij’

  • Ik geloof in God de Vader…
  • Opw. 407 vs 1 + refrein
  • …en in Jezus Christus…
  • Opw. 407 vs. 2 + refrein
  • …en in de Heilige Geest…
  • Opw. 407 vs. 3 + refrein

LvK 462: 1, 3 en 4 ( ‘Ontwaak, gij die slaapt …’)