Ds. H. Slotman

1. Als votum: opwekking 136 ‘Abba Vader…’
2. Vredegroet
3. Zingen: Psalm 100
4. Gebed
5. Lezen 2 korintiers 3 (Gerda K.)
6. Opwekking 488 ‘Heer, ik kom tot U…’
7. Preek over 2 Korintiers 3: 17b ‘…waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’.
8. Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen…’
9. Gebed
10. Levensheiliging: Galaten 5: 13- 26 – leven door de Geest
11. Opwekking 539 ‘Kom, nu is de tijd aanbidt Hem!
12. Gaven
13. Psalm 139: 1, 11
14. Zegen