Ds. H. Slotman

Een plaatje van een puzzel, waar stukjes van ontbreken.
Dit is de metafoor die ik gebruik om de tekst te benaderen: Paulus zegt dat ons kennen beperkt is en ons profeteren tekort schiet. Met andere woorden: we missen stukjes. Ons beeld van God, geloof enz. zal hier niet compleet en af zijn. Dat moet ons ook wat bescheidener maken: wij hebben de wijsheid niet in pacht. En niemand heeft dat. Dat geeft ook ruimte om samen te puzzelen, of in de taal van 1 Korinthe 13: om de weg van de liefde te bewandelen.
 
ontmoeten
1. votum/zegengroet
2. zingen: psalm 122: 1, 3
 
luisteren
3. gebed
4. schriftlezing: 1 korintiers 13 (Bea B.)
5. zingen: GK(2017) gezang 230: 1, 2 ‘al kon ik alle talen spreken…’
6. tekst: 1 korintiers 13: 8-13
7. preek
8. amenlied: GK(2017) gezang 225: 1, 3, 4, 5 ‘Nu gaan de bloemen nog dood…’
 
dankbaar belijden en bidden
9. geloofsbelijdenis: GK(2017) 244: 1, 3, 4 ‘Alle mensen moeten sterven…’
10. gaven
11. zingen: LB 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad…’ (= gebed)
 
heengaan
12. zegen