Ds. H. van Noort | 3 juli | 09:00 uur

Stilte
Votum en groet
Zingen Psalm 84 (Sela)
Gebed
Kindmoment
Zingen DNP Psalm 127: 3
Lezen Psalm 127
Zingen GK Psalm 127: 1 en 2
Verkondiging
Zingen Opwekking 713 – Want als U het huis niet bouwt
Wetslezing
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 710 – Gebed om zegen
Zegen