Ds. H. Wijnalda

votum

zegengroet

zingen GK 8a: 1, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

gebed

bijbellezing Romeinen 2: 1-16; 5: 1-11

zingen GK 213: 1, 2, 3 (Eigen roem is uitgesloten)

preek over Romeinen 5: 1

zingen GK 218: 1, 2 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)

Viering Heilige Avondmaal:

lezen avondmaalsformulier 5

geloofsbelijdenis van Nicea

zingen LB 885 (Groot is uw trouw, o Heer)

collecte

zingen LB 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)

zegen