Ds. H. Zeilstra

Deze avond wisselen schriftlezing, overdenking en zingen elkaar af.
De hele dienst als belijdenis en lofprijzing en bemoediging.
Koor komt zingend binnen: Als alles duister is (Taize)
Votum en zegengroet
Psalm 31, 1, 3 Dat de Heer Jezus zegt, Vader in uw handen beveel ik mijn geest
Gebed
Liedboek voor de kerken: gezang 192, 1, 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
Korte inleiding op de schriftlezing
Lucas 23,13-25
Eerste deel preek
Psalm 69, 7 (de Heer krijgt azijn te drinken, daarover lezen we straks)
Lucas 23,26-32
Tweede deel preek
Liedboek voor de kerken: gezang 48, 8, 9 Verlos ons van de boze macht
Lucas 23,33-42
Derde deel preek
Liedboek voor de kerken: gezang 189, 2, 4 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
Lucas 23,43-49
Vierde deel preek
Evangelische liedbundel 211, 1, 3, 4, 5 Zoals ik ben, geen andere grond (graag de melodie zoals in de evangelische liedbundel)
Gebed
Collecte
Bid met mij (Sela)