Ds. H. Zeilstra

Deze avond wisselen schriftlezing, overdenking en zingen elkaar af.
De hele dienst als belijdenis en lofprijzing en bemoediging.

Koor komt zingend binnen: Als alles duister is (Taize)

Votum en zegengroet
Psalm 31, 1, 3 Dat de Heer Jezus zegt, Vader in uw handen beveel ik mijn geest
MarCant Jezus remember me, Jezus denk aan mij
Gebed
MarCant zingt: Bid met mij (van Sela)
Korte inleiding op de schriftlezing
Lucas 23,13-25
Eerste deel preek
Psalm 69, 7 (de Heer krijgt azijn te drinken, daarover lezen we straks)
Lucas 23,26-32
Tweede deel preek
Liedboek voor de kerken: gezang 48, 8, 9 Verlos ons van de boze macht
Lucas 23,33-42
Derde deel preek
Liedboek voor de kerken: gezang 189, 2, 4 Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
Lucas 23,43-49
Vierde deel preek
Zoals ik ben (ELB 116) 4 coupletten;
Gebed
Collecte
Liedboek voor de kerken: gezang 192, 1, 6 O kostbaar kruis, o wonder Gods
Zegen