Ds. J.E. Kramer | 09:30 uur | 24 oktober

-welkom en inleiding op de dienst
-moment stilte
-votum en zegengroet
-lied: Lb. 704: 1 t/m 3 “dank, dank nu allen God”
-gebed
-schriftlezing: Mt. 3,13-17
-lied: DNP 89: 1 + 7
-tekstlezing: Mt. 3,17
-preek
-luisterlied: “meer dan een wonder” van Kinga Ban,
-doopsbediening
     +lied: “dooplied” van Sela
     +vragen aan de ouders en ja-woorden
     +doop
     +opwekking aan de gemeente
      +lied: “wonderlijk” van Sela
     +uitreiking doopkaarten
-gebed
-collecte
-lied: Opw. 642 “de rivier”
-zegen