Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 11 april

Welkom en inleiding op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: GK 92: 1 + 7 + 8 “’t is goed de Heer te loven”
Lezen: 1Pt. 2,11-17
Lied: Opw. 798 “houd vol”
Gebed
Lezen: 1Pt. 1,13-25
Tekst: 1Pt. 1,24-25
Lied: Opw. 689 “spreek o Heer door uw heilig Woord”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Zegen
Lied: Lb. 939 “op u alleen, mijn licht, mijn kracht”