Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 11 oktober

Welkom
Votum en zegen – samenspraak
Zang: GK/Ps 146: 1 en 3
Gebed
Introductie op thema ‘De Heer is mijn banier’
Bijbellezing: Exodus 17 (vers 1-16)
Kindmoment door Harriët Spakman
Zang: GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen
Preek over Exodus 17:15
Zang: GK 238: 1, 2, 3 Ik bouw op U
Wet als ‘leven met God’: lezing LB 310: 1-5
Gebed + voorbeden
Collectedoelen: evangelisatie en kerk
Zegen
Uitleidende muziek: Opw 621 U bent mijn anker