Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 13 December

Gedicht advent
Aansteken kaars
Projectlied
 
Introductie op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: Opw. 331 “breng dank aan de eeuwige”
Gebed
Lied: Opw. 811 “was mij witter dan sneeuw”
Kindermoment
Lied bij kindermoment “ik ben Jozef, de timmerman”
Inleiding op de schriftlezing
Schriftlezing: Mt. 1,18-25 (Pieter J.)
Lied: GK 46: 2 + 4 “een brede stroom verheugt Gods woning”
Preek
Lied: GK 187: 1 tm 4 “een engel zegt Maria aan”
Filmpje Drenthe Mission, in verband met gebed en collecte
Gebed
Aankondiging collecte
Zegenlied: Opw. 602 “vrede van God”