Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 13 september

Welkom en introductie op de dienst
Samenspraak begin van de dienst
voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen
voorganger: [groet] genade voor u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus
gemeente: Amen
 
Lied: Opw 797 “breng ons samen”
 
Gebed
Kindermoment
Lied: Opw 194 “u maakt ons één”
Lezen: Ef. 4,7-16 en de tekst is vers Ef. 4,15-16
Preek
Lied: GK 233 “Jezus, vol liefde”
 
Bevestiging ambtsdragers: Bert Haan, Margreet Hamming en Rinse Posthuma
– Inleidend
– Vragen
– Zegen
– Lied: GK 27: 3 “één ding blijf ik steeds …”
– Aanspraak ambtsdragers en gemeente
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: DNP 133 vers 1 en 2“wat goed is het om eensgezind te leven”
 

1.Wat goed is het om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag
en neervalt op zijn baard en kraag.
 
2.Als morgendauw is het, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
op Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.
 
Zegenbede
Viering Heilig Avondmaal
– Praktische uitleg
– Lezen: Ef. 4,1-6
– Samen hardop uitspreken: Lb. 968: 2 “door God bijeen vergaderd”
– Gebed
– Opwekking
– Nodigen door de ouderlingen
– Viering
– Afrondende woorden
Slotzegen en door gemeente gesproken amen