Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 18 april

Met Thuisviering Heilig Avondmaal
 
Welkom en inleiding op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: Opw. 733 “Tienduizend redenen”
Gebed + voorbeden
Lezen: 1Pt. 2,1-10
Tekst: 1Pt. 2,4-5
Preek
Lied: Opw. 785 “ik bouw op Jezus, anders niet”
Viering Avondmaal
    – Welkom (gasten)
    – Inleiding
    – Lezen belijdenis
    – Gebed
    – Moment stilte
    – Opwekkingswoorden
    – Breken en eten brood
    – Beker en drinken wijn
    – Gebed
Zegen
Lied: Lb. 416 “ga met God en hij zal met je zijn”
 
Programma-toespraken:
Edgar en Derkine
Lied: “een toekomst vol van hoop”