Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 20 December

LITURGIE ASSEN-MARSDIJK

Let op, de uitzending is uitsluitend online te bekijken.

Gedicht advent

Aansteken kaars

Projectlied

 

 

Introductie op de dienst

Lied: votum en groet van Sela “onze hulp en onze verwachting”

Lied: Opw. 595 “Licht van de wereld”

Gebed

Kindermoment

Lied bij kindermoment: “zijn naam is Jezus” kinderkoor Eigenwijs

Schriftlezing: Hebr. 1,1-7 en 1,13-14

Preek over Hebr. 1,14

Lied: Lb. 481: 1 tm 3 “hoor de engelen zingen de eer”

Gebed

Aankondiging collecte

Lied: GK 103: 8 + 9 “hij heeft de hemel tot zijn troon verheven”

Zegen

 

 

Lied: “wait fort he Lord”

Filmpje Terwille