Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 21 maart

-Welkom en inleiding op de dienst

-Votum en zegengroet

-Lied: GK 90: 1 + 2 “gij zijt geweest o Heer, en gij zult wezen”

-Gebed en voorbeden

-Lezen: Rom. 6,1-14

-Preek over Rom. 6,3-4

-Lied: Opw. 687 “Heer, wijs mij uw weg”

-Doopsbediening

     =Eerste gebed uit formulier

     =Stellen van de vragen

     =Doop Vivienne

     =Doop Noëll

     =Doop Veerle

     =Doop Sophie

-Lied: “wonderlijk” van Sela

-Dankgebed, met o.a. tweede gebed uit formulier

-Aankondigingen

-Lied: “zegen voor de kinderen” van Sela

-Lied: “zegenwens” van Elly en Rikkert

-Zegen