Br. G. Jonker | 10:00 uur | 22 November

Welkom en introductie op de dienst

Samenspraak begin van de dienst

Lied: Opw. 44 “geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft”

Gebed

Inleiding op de schriftlezing

Lied: GK 141: 1 + 2 “U, HEER, roep ik, u geldt mijn smeken”

Lezen: Opb. 8,1-5

Lied: GK 234 “Als je bidt, zal hij je geven”

Preek

Lied: “Is he worthy?”

Lied: GK 177 “Heer, u bent mijn leven”

Inleiding op het gebed

Gebed, o.a. met inbreng gemeenteleden via mentimeter, afgerond met Onze Vader

Aankondiging collectedoelen

Lied: GK 228 “Jezus leeft in eeuwigheid”

Slotzegen en door gemeente gesproken amen