Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 24 januari

-Vooraf: Opw. 654 “Dank u voor deze nieuwe dag”
 
-Welkom en inleiding op de dienst
-votum en zegengroet
-Lied: Opw. 553 “laat het feest zijn in de huizen”
-Lied: Opw. 389 “create in me”
-Gebed
-Inleiding op de schriftlezing
-Lezen: Spr. 30,15-33 (Pieter D.)
-Tekst: Spr. 30,18-19
-Preek
-Lied: Opw. 407 “O Heer, mijn God”
-Gebed
-Aankondiging collecten
-Zegen
-Lied: Opw. “Zegen mij”
 
Na de dienst:
-Lied: Opw. 807 “God van licht” of “The other side of me”