A. de Koning | 10:00 uur | 25 oktober

Lied: votum en zegengroet van Sela

Lied: Opw. 553 “laat het feest zijn in de huizen”

Gebed

Lezen:  Filippenzen 3:1-21

Lied: GK 128: 1 tm 3 “welzalig zullen wezen die in Gods wegen gaan”

Kindermoment dmv lied: “niet zonder hem”

Preek over Fil 3:8a met als thema: ‘Ken je Jezus Christus?’

Lied: Opw. 488 “Heer, ik kom tot u”

Gebed en voorbeden

Aankondiging collectedoelen

Lied: Opw. 569 “over al wat leeft”

Zegen