Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 31 januari

Welkom en inleiding op de dienst
Votum en zegengroet
Lied: GK 128: 1 tm 3 “welzalig zullen wezen die in Gods wegen gaan”
Gebed
Lezen: Spr. 31,10-31
Kindermoment door Edgar
Lied: “niet zonder hem”
Preek
Lied: GK 246: 1 “nu bidden wij met ootmoed en ontzag”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Zegen
Lied van belijden: GK 175b “ik geloof in God de Vader”