Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 7 maart

Welkom en inleiding op de dienst
Votum en zegengroet
Inleiding op het eerste lied
Lied: Opw. 268 “hij kwam bij ons, heel gewoon”
Gebed
Lezen: Amos 5,1-17 (Erik Z.)
Lied: GK 101: 1 + 3 + 4 “ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen”
Tekst: Amos 5,6a “zoek de HEER en leef”
     Amos 5,14a “zoek het goede, niet het kwade”
Preek
Lied: Opw. 805 “maak ons hart onrustig God”
Gebed en voorbeden
Aankondigingen
Zegen
Lied: Lb. 146C: 1 + 5 + 6 “alles wat adem heeft, love de Here”