Ds. J.E. Kramer

Belijdenis- en doopdienst
 

 1. Welkom
 2. Moment stilte
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Ps. 33: 1 + 5
 5. Gebed
 6. Luisterlied: Opw. 580
 7. Lezen: 2Kor. 1,12-24 // door gemeentelid
 8. Tekst: 2Kor. 1,19b-20
  “Jezus Christus belichaamt het ja.
  In hem worden alle beloften van God ingelost;
  en daarom is het ook door hem dat we amen zeggen,
  tot Gods eer”.

 9. Preek
 10. Zingen: Opw. 599
 11. Openbare geloofsbelijdenis van Raina

  • Vragen aan Raina en ja-woord
  • Zegenbede
  • Zingen: Opw. 630
  • Meegeven tekst
  • Uitreiken belijdenisgeschenk
 12. Lezen: apostolische geloofsbelijdenis
 13. Zingen: Ps. 33: 8
 14. Doop aan Joah
  • Vragen aan Karlo en Raina en ja-woorden
  • Doop aan Joah
  • Zingen: Opw. 710
  • Oproep aan de gemeente
  • Uitreiken doopkaart
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opw. 733 – Engels
 18. Zegen