Ds. J.E. Kramer

 1. Komen
  *moment stilte
  *votum en zegengroet
  *zingen: Ps. 25: 1 + 2

 2. Buigen
  *wet volgens Ex. 20 en samenvatting Here Jezus
  *zingen: Ps. 25: 3 + 4 + 5
  *gebed

 3. Horen
  *kindervertelling
  *zingen: “Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig”
  *lezen: Rom. 1,1-17
  *tekst: Rom. 1,16a “voor dit evangelie schaam ik mij niet”
  *preek
  *zingen: Opw. 575 “Jezus alleen”

 4. Geven
  *gebed
  *zingen: LvdK 473: 1 + 4 + 9 “Neem mijn leven”
  *collecte

 5. Gaan
  *zingen: Gz. 64: 1 tm 4 “Vrede zij u”
  *zegen