Ds. J.E. Kramer

Thema: “vertel nog eens”
 

 1. Mededelingen kerkenraad
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: gez. 132: 1,2,5 en 6
 4. Wet: Lied ken je Gods gebod
 5. Gebed
 6. Doop
  *Lezen formulier
  *Vragen aan de ouders
  *Doop
  *Zingen: Opw. 733
  *Oproep aan de gemeente
  *Uitreiken doopkaart
  *Dankgebed

 7. Zingen: Psalm 71:9,10
 8. Filmpje om ‘vertel nog eens’ neer te zetten
 9. Koortje
 10. Vertelling vanuit Jozua 4
 11. Zingen: Waarom staan die stenen daar (zie tekst: onderaan)
 12. Bijbellezing: 2Tim. 3,14-17 BGT
 13. Zingen: ‘lees je Bijbel, bid elke dag’
 14. Tekst: 2Tim. 1,5
 15. Preek(je)
 16. Zingen: “Vertel het aan de mensen” ( zie tekst: onderaan)
 17. Sketchjes
 18. Zingen: Ik zal er zijn Sela
 19. Gebed
 20. Collecte (ACB collecte voor de ZOA)
 21. Zingen: Kinderopwekking 185: De Here zegent jou
 22. Zegen

  
1.
Waarom staan die stenen daar
zomaar in het land,
twaalf stenen bij elkaar
aan de waterkant?
Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
2
Twaalf stenen in een kring,
hier bleef het water staan
en het volk van Israël ging
droog door de Jordaan.
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
3
Twaalf stammen op een rij
in een lange stoet,
liepen aan de ark voorbij
Kanaän tegemoet.
Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
4
Veertig jaren in de woestijn,
dromen van dit land,
en dan eind’lijk thuis te zijn,
dansend hand in hand.
Nee, het is geen spelletje,
het is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
5
Twaalf stenen, meer is ’t niet,
hier bij de Jordaan,
daarom, als een kind het ziet,
blijf dan stille staan!
Is het soms een spelletje?
Nee, ’t is een verhaal.
Luister, ik vertel het je allemaal.
  
Vertel Het Aan De Mensen
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
 
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
 
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten