Ds. J.E. Kramer

 1. Tekst vooraf ivm advent
 2. Aansteken kaars
 3. Zingen: couplet projectlied
  *Komen

 4. Votum en zegengroet
 5. Zingen: Opw. 595 ‘licht van de wereld’
  *Buigen

 6. Lezen: Ef. 2,1-5
 7. Zingen: Ps. 136: 1 + 18 + 21
 8. Gebed
  *Horen

 9. Kindermoment
 10. Zingen:…
 11. Lezen: Jes. 2,1-5
 12. Zingen: Ps. 122: 1 + 3
 13. Preek
 14. Zingen: Gz. 28 ‘eens zal er vrede zijn’
  *Geven

 15. Lezen: Ef. 5,1-14
 16. Zingen: LvdK 285: 3 + 4 ‘geef vrede, Heer, geef vrede’
 17. Gebed
 18. Collecte
  *Gaan

 19. Zingen: Opw. 602 ‘vrede van God’
 20. Zegen