Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Opw. 688 ‘Genade zo groot’
 4. Gebed
 5. Lezen: Mc. 1:4-11
 6. Zingen: Ps. 2: 3 + 4
 7. Overdenking over Mc. 1,9-11
 8. Zingen: Gz. 109 (belijdenis)
 9. Lezen uit avondmaalsformulier I
 10. Gebed uit formulier
 11. Zingen: Onze Vader: Gz. 181d
 12. Avondmaalsviering
  • Opwekking uit het formulier
  • Moment stilte
  • Viering met brood en wijn
  • Zingen: LvdK 365: 1 + 2 ‘De zonden zijn vergeven’
  • Zingen: Ps. 103: 1 + 3 + 4 + 5 / Gz. 127: 1 tm 5 / Gz. 108
 13. Lezen: Rom. 12,1-3 en Rom. 13,8-10 (oud.)
 14. Zingen: Opw. 705 ‘Aan de maaltijd’
 15. Dankgebed
 16. Collecte
 17. Gz. 119: 1 + 3
 18. Zegen