Ds. J.E. Kramer

Themadienst Jongeren
 

 1. Welkom
 2. Moment stilte
 3. Votum en groet, gezongen volgens lied Sela
 4. Zingen: PvNu 84 / staande
 5. Gebed
 6. Kindermoment
 7. Zingen: “laat de kinderen tot mij komen”
 8. Interactief moment
 9. Lezen: Mt. 13,24-30 en Mt. 13,36-43
 10. Preek
 11. Zingen: Opw. 665
 12. Zingen belijdenis: Gz. 161
 13. Gebed
 14. Collecte
  *Luisterlied: ‘Who am I’

 15. Zingen: Opw. 585
 16. Zegen