Ds. J.E. Kramer

 1. Mededelingen kerkenraad
 2. Moment stilte
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Ps. 136: 1 + 3 + 6 + 8
 5. Bediening van de doop met formulier II
  *lezen
  *gebed
  *vragen
  *woordje tot de kinderen
  *doop
  *zingen: Opw. 518
  *opwekking aan de gemeente
  *uitreiken doopkaart
  *gebed

 6. Lezen: Hebr. 2,5-18
 7. Zingen: Ps. 8: 1 t/m 6 (De Nieuwe Psalmberijming)
 8. Tekst: Psalm 8: 4-5
 9. Preek
 10. Zingen: Gz. 145: 1 t/m 4
 11. Belijdenis: lezen 12 artikelen
 12. Zingen: LvdK 28: 1 tm 4
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Opw. 407
 16. Zegen