Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Zingen: Ps. 42: 1 + 3 én Gz. 158
   

 3. Avondmaalsviering, met formulier V
  *Lezen formulier
  *Gebed
  *Belijdenis, met zingen: Gz. 179B
   
  *Opwekking
  *Instellingswoorden
  *Stil moment
   
  (gaande viering)
  *Zingen: “Ik ben” van Sela
  (‘wie zal ons voeden, het brood met ons breken’)
   

 4. Dankzegging (1) uit formulier
   

 5. Lezen: Psalm 63
 6. Zingen: Ps. 63: 1 + 2
 7. Tekst: Psalm 63:2
 8. Preek
 9. Zingen: Opw. 520 ‘wees mijn verlangen’
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: “Ik zal er zijn” van Sela
  (‘hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’)

 13. Zegen