Ds. J.E. Kramer

 1. Mededelingen kerkenraad
   

 2. Moment stilte
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Ps. 75: 1 + 3 + 4
   

 5. Avondmaalsviering met formulier 4
  +lezen
  +gebed
  +belijdenis
  *zingen: Gz. 123: 1
  *lezen ap.gel.bel. deel over de Zoon (oud.)
  *zingen: Gz. 123: 5
  **Gereed maken tafel
  +opwekking
  +instellingswoorden
  +moment stilte
  +gaande viering, met zingen: Gz. 47: 3 t/m 6
  +gebed met dankzegging 2
   

 6. Lezen: Lc. 14,1-24 (AH)
 7. Preek
 8. Bijdrage fam. Janssen
   

 9. Jeugdmoment
  +uitleg
  +filmfragment
  +uitleg

 10. Zingen: Opw. 378 / begeleiding vanuit de jeugdgroep
   

 11. Gebed
 12. Collecte
   

 13. Zingen: Ps. 85: 3 + 4
 14. Zegen