Ds. J.E. Kramer

RECHTER OF ADVOCAAT?
 

 1. Welkom door Annelie
 2. Mededelingen kerkenraad
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: “In de hemel is de Heer” – André van Zyl
 5. Zingen: Ps. 51: 1 + 4
 6. Gebed
 7. Filmpje gemaakt door de jeugdgroep
 8. Lezen: Opb. 20,11-21,8 / door Niels en José
 9. Zingen: Opw. 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
 10. Preek over Opb. 20,11-15
 11. Zingen: Opw. 674 ‘Zie de stroom van Jezus’ liefde’
 12. Belijdenis door zingen van: Gz. 179A in wisselzang
 13. Gebed
 14. Collecte, met tijdens de collecte zingen: Opw. 665
 15. Zingen: Opw. 770 ‘Ik zal er zijn’
 16. Zegen