Ds. J.E. Kramer

[Komen]

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Gz. 145: 1 t/m 4
   
  [Buigen]

 4. Lezen: tien geboden en samenvatting Here Jezus
 5. Zingen: Ps. 51: 2 + 4
 6. Gebed
   
  [Horen]

 7. Kindervertelling
 8. Lezen: Ex. 12,1-14 (BB)
 9. Tekst: Ex. 12,21-25
 10. Mediatie (1)
 11. Zingen: Opw. 580 ‘Jezus, hij kwam om ons leven te geven’
   
  [Vieren]

 12. Heilig Avondmaal
  *Aankondiging
  *Gebed
  *Belijdenis:
  **Lezen 12 artikelen
  **In stilte persoonlijk belijden
  **Zingen: LvdK 87: 3 + 4
   
  *Opwekking uit formulier 1
  *Moment stilte
  *Zingen: Gz. 91
   
  *Gaande viering
  *Zingen: Ps. 116: 1 + 2 + 3 + 7 + 8 + 10 – Gz. 90: 1 + 2 – Opw. 428 ‘Genade, zo oneindig groot’
   
  [Danken]

 13. Meditatie (2)
 14. Gebed
 15. Info vanuit project (BK)
 16. Collecte
   
  [Gaan]

 17. Zingen: Opw. 575 ‘Jezus alleen’
 18. Zegen