Ds. J.E. Kramer

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen (met projectkoor): ELB 128 ‘Laat ons loven’
   

 4. Kindervertelling
 5. Zingen: Gz. 60: 1 t/m 3
   

 6. Avondmaalsviering
  *afkondiging en nodiging
  *zingen projectkoor: “Herr bleibe bei uns”
   
  *gebed
  *opwekking
  *instellingswoorden
  *gaande viering, met zingen: Ps. 116: 1 + 2 + 5 + 7 + 8
  *dankgebed
   

 7. Lezen: Joh. 20:1-10
 8. Tekst: Joh. 11:4 en 11:23-27 en 11:40
 9. Preek
 10. Zingen: LvdK 217: 1 t/m 4 ‘Jezus leeft en ik met hem’
   

 11. Belijdenis met de twaalf artikelen
 12. Zingen (met projectkoor): ‘Maranatha’ (Sela)
   

 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Opw. 585 ‘Er is een dag’
 16. Zegen