Ds. J.E. Kramer

1. Votum en zegengroet
2. Antwoordliederen: Opw. 430 en Opw. 599
3. Gebed
4. Zingen: “ik wens je” / solo door Maureen
5. Schriftlezing: Gal. 5,13-26
6. Zingen: Gz. 167: 1 t/m 3
7. Tekst: Gal. 5,22-23
8. Bediening van het Woord
9. Antwoordlied: Opw. 488
10. Huwelijksbevestiging

  • Lezen korte formulier
  • Ja-woord door het bruidspaar
  • Lied voor het gebed: Opw. 640
  • Gebed
  • Zegen
  • Lied na de zegen: Ps. 134: 3

11. Kort muzikaal intermezzo door pianist
12. Dankgebed
13. Collecte
14. Slotzang: Gz. 161: 1 t/m 4
15. Zegen
 
Uitreiking trouwbijbel