Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad

   
  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: Lb. 868: 1 + 2 + 5 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”
   
  *buigen

 4. Samen hardop uitspreken: Psalm 130
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Lezen: Ef. 2,11-22
 7. Zingen: Ps. 118: 8
 8. Preek over Ef. 2,14a
 9. Zingen: Lb. 1010: 3 + 4 “geef vrede, Heer, geef vrede”
   
  *vieren

 10. Avondmaalsviering met formulier IV
  +lezen
  +gebed
  +zingen: Gez. 57: 1 t/m 3
   

 11. Tafelviering
  +opwekking
  +moment stilte
  +brood en wijn
  +zingen: Ps. 50: 11
   

 12. Gaande viering
  +Ps. 133 DNP “wat kan het vreugde en voldoening geven”
  +Opw. 194 (2x) “u maakt ons één”
  +Gz. 167 “samen in de naam van Jezus”
   
  *geven

 13. Gebed uit formulier
 14. Verkorte versie van de Tien Woorden
 15. Collecte
   
  *gaan

 16. Zingen: Opw. 602 “vrede van God”
 17. Zegen