Ds. J.E. Kramer

 1. Mededelingen kerkenraad
   
  (komen)

 2. Moment stilte
 3. Votum en zegengroet
 4. ingen: Ps. 145: 1
 5. Gebed
   
  (horen)

 6. Korte inleiding op Leviticus
 7. Lezen: Lev. 1,1-9 + 2,1-3 + 3,1-5 (JK)
   
  (leren)

 8. Kindermoment
 9. Afspelen luisterlied: Opw. 273 ‘lofoffers brengen wij aan u’
 10. Inleiding op de preek
 11. Preek
   
  (offeren)

 12. Zingen: Ps. 66: 5 en Opw. 733
 13. Gebed
 14. Dienst van de offeranden
   
  (gaan)

 15. Zegen met Hebr.. 13,20-21
 16. Zingen: Lb. 912: 1 tm 6