Ds. J.E. Kramer

*komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet van Sela
 3. Zingen: Opw. 642 “De rivier”
 4. Gebed
   
  *leren

 5. Kindervertelling
 6. Zingen: “Jezus is de Goede Herder”
 7. Tekst: vr/a 2 HC
 8. Lezen: Ef. 2,1-10 (Gerda K)
 9. Zingen: Ps. 130 De Nieuwe Psalmberijming
 10. Preek
   
  *geven

 11. Zingen: “Herstel mijn eerste liefde”
 12. Gebed
 13. Collecte
   
  *gaan

 14. Zingen: Opw. 769 “Bouw uw koninkrijk”
 15. Zegen

 
Kinderkring groep 5