Ds. J.E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
 

  *komen

 1. Moment stilte
 2. Votum en zegengroet
 3. Zingen: “dit huis, een herberg onderweg”
   
  *buigen

 4. Avondmaalsformulier II (parr. Instelling, Jezelf toetsen, Uitnodiging en terugwijzing)
 5. Gebed
   
  *horen

 6. Lezen: Psalm 139,1-6 (JvdH)
 7. Zingen: Ps. 139: 1 + 2
 8. Tekst: Psalm 139,5
 9. Overdenking
 10. Zingen: Gz. 59: 1 tm 4
   
  *vieren

 11. Avondmaalsviering met formulier II
  +lezen vervolg
  +gebed
  +zingen: Lb. 344 ‘wij geloven één voor één’
  +opwekking
  +moment stilte
  +ronde brood
  +ronde wijn
  +zingen: Ps. 23: 1
  (gaande viering)
  +zingen: Ps. 23: 2 + 3

 12. Lb. 280: 1 tm 7 ‘de vreugde voert ons naar dit huis’
 13. Opw. 518 ‘Heer, u doorgrondt en kent mij’
   
  *geven

 14. Dankzegging (1) uit formulier
 15. Lezen: wet, versie i (BL)
 16. Zingen: Ps. 111: 6
 17. Collecte
   
  *gaan

 18. Zingen: Lb. 416: 1 tm 4 ‘ga met God’
 19. Zegen